Ansvaret som suppleant kan bli dyrt

Jag har ställt upp som styrelsesuppleant i en kollegas aktiebolag, vilket ansvar har jag egentligen tagit på mig?

Svar: Så länge som du är suppleant så har du i princip inget annat ansvar än att se till att den ordinarie ledamoten finns tillgänglig. Om den ordinarie ledamoten inte är tillgänglig till exempel på grund av sjukdom eller dödsfall faller ansvaret automatiskt över på dig som suppleant och du måste agera. Underlåter du att agera i dessa situationer kan du komma att ha påtagit dig ansvar för till exempel bolagets skatter och avgifter. Det finns exempel på att detta ansvar kan bli väldigt dyrt om man inte agerar i tid.   Jan Kjäll, Senior Advisor, före detta auktoriserad revisor     Läs mer: Företrädaransvar – vem ska hållas ansvarig   Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat