Vi vill bli fler!
Gillar du våra kärnvärden?

Vi vill gärna bli fler och för oss är det viktiga att du vill jobba med våra delar av våra värderingar och kärnvärden som är kvalitet, omtanke, engagemang, integritet och framåtanda. Vi vill att de som arbetar hos oss ska växa, utvecklas och trivas. Vi tycker att det är fantastiskt med nya personligheter och kompetenser hos oss. Du är alltid välkommen att skicka in din spontanansökan!

En grundpelare i vår vision och våra mål är att sätta medarbetarna i fokus med avseende på trivsel, kunskap och personlig utveckling. Vi arbetar mycket med individuella möten mellan närmaste chef och medarbetare, ger varandra feedback och vi dokumenterar personliga utvecklingsplaner. Vi skapar “vikänsla” och forum för utveckling och förändring genom återkommande konferenser för företaget, formella gruppmöten men också genom till exempel den dagliga gemensamma fikapausen.

Med kvalitet menar vi – kvalitet i utfört arbete och rättvisande bokslut. Revision enligt god revisionssed och lyhördhet för vad kunden behöver och kommer behöva. Kommunikation och pedagogik är nyckelbegrepp och vi ska vägleda kunder för att de ska lära sig undvika misstag och få verktyg att utveckla sin verksamhet. Helt enkelt ”titta runt hörnet”.

Omtanke är viktigt för oss för att främja öppenhet, respekt och förståelse för varandra. Att stötta medarbetare och skapa ett stimulerande arbetsklimat. Det skapar sammanhållning och trivsel i gruppen och höjer vår prestation.

Att ha ett  engagemang   för oss är att vara delaktig i något och visa stort intresse för dess framgång.

För oss är integritet bland annat att en person har fasta och högt hållna moraliska principer som denna konsekventa lever efter.

För att anpassa oss till dagens föränderliga värld har vi värdebegreppet framåtanda . Det handlar om att våga ta ett steg i det okända samt förståelse för att förändring är nödvändigt för att vi ska hitta ett attraktivt alternativ både som leverantör av tjänster men också som en attraktiv arbetsplats i den digitala framtiden.