Vi hjälper ditt företag
att växa och må bra

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag – litet som stort. Nedan hittar du vilka tjänster vi erbjuder dig och ditt företag.

Revision

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter m.fl. ska kunna lita på den information företag lämnar, framför allt i sina årsredovisningar. Den ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Nyttan med revision:

 • Kvalitetssäkring av dina räkenskaper
 • Ger trovärdighet och förtroende hos affärskontakter, banker etc
 • Säkerställer att företaget följer gällande lagar och regler
 • Trygghet för ledning och ägare

 

Rådgivning

Rådgivning

Kanske står du i startgroparna att starta eget. Kanske har du redan har ett etablerat företag.  Oavsett var i processen du befinner dig erbjuder vi stöd, utbildning och professionella råd. Som din affärspartner kan vi hjälpa dig med allt från affärsplan, budget och bolagsbildning, till registreringar hos Bolagsverket och Skatteverket.

Kontakta oss gärna redan när du planerar att starta upp din verksamhet eftersom vi kan ge dig värdefulla råd i samband med bildandet av bolaget.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer med lokalt ägande. Vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag, företagande och företagare.

Redovisning

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Tillsammans diskuterar och bestämmer vi vilka moment du ska sköta och vilka moment vi ska sköta. Vi anpassar alltid varje lösning utifrån dina behov och förutsättningar. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt i just ditt fall.

Nyttan med vår redovisningstjänst:

 • Du får ett korrekt beslutsunderlag i realtid
 • Bättre kontroll över verksamheten
 • Mer tid för kärnverksamheten
Löner

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade avtal, lagar och regler. Det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Detta vinner du på att outsourca din lönehantering:

 • Trygghet i att lönerutinerna sköts med hög kvalitet och enligt avtal, lagar och regler
 • Du slipper hålla dig uppdaterad på de olika regelverken
 • Mer tid för känrverksamheten
 • Effektivt hanterande av reseräkningar och utlägg
Bokslut/Årsredovisning

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Vi gör det dock dagligen, eftersom vi hjälper många företag. I regel är det därför effektivt, både i tid och pengar, när dessa uppgifter överlåtes till oss. På köpet får du ett professionellt utformade rapporter och en redovisning upprättad  enligt aktuellt regelverk.

Nyttan av hjälp med bokslut och årsredovisning

 • Effektivt hanterande
 • Professionellt utseeende
 • Korrekt analysunderlag
 • Säkerställt av en auktoriserad redovisningskonsult

 

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som dagarna i ända håller sig uppdaterade på alla lagar och  den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!

Revision

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter m.fl. ska kunna lita på den information företag lämnar, framför allt i sina årsredovisningar. Den ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Nyttan med revision:

 • Kvalitetssäkring av dina räkenskaper
 • Ger trovärdighet och förtroende hos affärskontakter, banker etc
 • Säkerställer att företaget följer gällande lagar och regler
 • Trygghet för ledning och ägare

 

Rådgivning

Kanske står du i startgroparna att starta eget. Kanske har du redan har ett etablerat företag.  Oavsett var i processen du befinner dig erbjuder vi stöd, utbildning och professionella råd. Som din affärspartner kan vi hjälpa dig med allt från affärsplan, budget och bolagsbildning, till registreringar hos Bolagsverket och Skatteverket.

Kontakta oss gärna redan när du planerar att starta upp din verksamhet eftersom vi kan ge dig värdefulla råd i samband med bildandet av bolaget.

Dessutom består Baker Tilly av många mindre och medelstora byråer med lokalt ägande. Vi är, precis som du, egna företagare som i grunden känner förståelse för företag, företagande och företagare.

Redovisning

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att sköta företagets bokföring. Tillsammans diskuterar och bestämmer vi vilka moment du ska sköta och vilka moment vi ska sköta. Vi anpassar alltid varje lösning utifrån dina behov och förutsättningar. Genom att använda våra moderna molnbaserade lösningar är det mycket enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt i just ditt fall.

Nyttan med vår redovisningstjänst:

 • Du får ett korrekt beslutsunderlag i realtid
 • Bättre kontroll över verksamheten
 • Mer tid för kärnverksamheten

Löner

Löneredovisning är ett område kringgärdat av många detaljerade avtal, lagar och regler. Det ger upphov till mycket irritation när det blir fel.

Vår erfarna lönekonsulter hjälper dig därför gärna att sköta företagets lönehantering – och du behöver inte längre oroa dig för plötsliga sjukdomsfall, att ordna semestervikarie eller för krånglande system och felaktiga beräkningsmodeller.

Detta vinner du på att outsourca din lönehantering:

 • Trygghet i att lönerutinerna sköts med hög kvalitet och enligt avtal, lagar och regler
 • Du slipper hålla dig uppdaterad på de olika regelverken
 • Mer tid för känrverksamheten
 • Effektivt hanterande av reseräkningar och utlägg

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag. Vi gör det dock dagligen, eftersom vi hjälper många företag. I regel är det därför effektivt, både i tid och pengar, när dessa uppgifter överlåtes till oss. På köpet får du ett professionellt utformade rapporter och en redovisning upprättad  enligt aktuellt regelverk.

Nyttan av hjälp med bokslut och årsredovisning

 • Effektivt hanterande
 • Professionellt utseeende
 • Korrekt analysunderlag
 • Säkerställt av en auktoriserad redovisningskonsult

 

Skatterådgivning

Inom Baker Tilly har vi inte bara erfarna redovisningskonsulter och revisorer. Vi har också renodlade skattejurister som dagarna i ända håller sig uppdaterade på alla lagar och  den praxis som ändras hela tiden.

Det hjälper dig att minimera skattemässiga risker och att hitta lösningar som minskar skattekostnaden. Att inte göra rätt på det här området kan bli extremt dyrt!