Vi har lång och bred erfarenhet,
hög kompetens och många personligheter

Baker Tilly Guide AB är en revisionsbyrå med ca 40 anställda som huvudsakligen fungerar i Göteborgsregionen, med kontor i Partille/Jonsered och Alingsås. Vår affärsidé är enligt följande: “Vi kommer att ytterligare komplettera tjänster inom revision och redovisning med stort inslag av värdeskapande rådgivning för att bidra till våra kunders framgång.”

Vår verksamhet utgår från våra värdegrunder kvalitet, omtanke, engagemang, integritet och framåtanda. Vi sätter kund och medarbetare i fokus, för att kunna leverera kvalitativa- och proaktiva tjänster.

Flertalet av våra ägare, ledningspersonal och revisionsmedarbetare har ett förflutet på någon av de största revisionsbyråerna i Sverige och har därför en mycket bred erfarenhet och ett starkt nätverk. Vi är ett lokalt alternativ med den stora byråns kompetens och nätverk.

Vi är en viktig affärspartner och fungerar som en kreativ bollplank i ekonomiska frågor. Vi hjälper dig att skräddarsy och lösa genom att kombinera tjänster som passar just ditt företag!

Sedan 2016 är vi ett oberoende medlemsföretag i Baker Tilly, som är ett växande nätverk för revisionsbyråer både nationellt och internationellt. I Sverige är vi ca 600 anställda vid ca 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

Baker Tilly är internationellt världens 8: e största revisions- redovisnings- och rådgivningsorganisation. Nätverket består av 156 likasinnade firmor med verksamhet i 131 länder och totalt
ca 26 000 medarbetare.

Servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder är Baker Tilly Sveriges signum. Det som utmärker oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro med resurserna i det världsomspännande nätverket i Baker Tilly International genom att de lokala kontoren till 100 % ägs lokalt. Baker Tilly ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokal ägdbyrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en stor organisation.

Det gör oss speciella och det ger våra kunder trygghet och kompetens!

Personal