Belopp och procent 2020

Skattefria traktamenten, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt. Har du koll på vilka belopp och procentsatser som gäller för 2020?

På Skatteverkets webb finns en kort version publicerad i pdf-form med information om belopp och procentsatser gällande exempelvis fastighetsskatt, skattefria traktamenten, arbetsgivaravgifter och prisbasbelopp. Genom sammanställningen kan du få en snabb överblick av gällande siffror.

Under januari kommer Skatteverket också att publicera en längre version av ”Belopp och procent”.

 

Här hittar du ”Belopp och procent 2020 – en kort version”