Besked om utökat stöd för korttidsarbete

Stödet för korttidsarbete kan komma att bli ännu generösare. Arbetsgivare ska kunna minska arbetstiden med upp till 80 procent, mot nuvarande 60 procent.

På tisdagseftermiddagen presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna utökade ekonomiska åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Det handlar om att växla upp stödet för korttidsarbete.

Från att ha kunnat minska arbetstiden med 60 procent för sina anställda ska det från 1 maj bli möjligt att minska arbetstiden med upp till 80 procent. För arbetsgivare som kan utnyttja stödet fullt ut, samt kombinerar det med stöd i form av nedsatta arbetsgivaravgifter innebär det en halvering av kostnaderna enligt ett räkneexempel från regeringen.

Sedan möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete öppnades har Tillväxtverket, som handlägger ansökningarna, fått in cirka 24 000 ansökningar. Av dessa har över 16 000 ansökningar redan beslutats.

Samtidigt som stödet växlas upp vill regeringen och samarbetspartierna se skärpta kontroller för att stödet inte ska missbrukas. Skatteverket får ökade resurser och Tillväxtverket har redan sedan tidigare fått hjälp av handläggare från Skatteverket för att motverka fusk. Tillväxtverket kommer också att gå vidare med rättsliga åtgärder i de fall de upptäcker missbruk av stödet.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, tycker att det är bra att det tillsätts resurser för att se till att stödet inte missbrukas. För honom är det en fråga om konkurrensneutralitet.

− Men det kräver att villkor och regler för att erhålla stöd är klara och tydliga. Det är de inte i dag. Tillväxtverkets information är föredömligt enkel men lämnar alltför många frågor obesvarade. Ersättningen är därtill preliminär i första skedet och följs upp senare. Här måste verket tillsammans med regeringen nu gå vidare med förtydliganden så att fler företag vågar söka stöd och andra inte vilseleds att tro att man är berättigad till stöd. Detta är även en rättssäkerhetsfråga, säger Hans Peter Larsson.

Regeringen ska nu lägga fram sitt förslag för snabbremiss innan riksdagen fattar beslut. Planen är att stödet ska införas 1 maj och gälla under tre månader, maj, juni och juli 2020.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Se regeringens presentationsbilder från presskonferensen

 Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat