Bolagsverket: ”Företagare bör nyttja de digitala fördelarna”

Det är enkelt, snabbt och säkert att lämna årsredovisning digitalt. Dessutom får du som företagare en omedelbar bekräftelse från Bolagsverket. Kan hela affärskedjan bli digital, kommer vinsterna dessutom bli ännu större, säger Lena Munther på Bolagsverket.

 

Digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 bör bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021. Regeringen rekommenderas även i närtid fatta beslut om att ge Bolagsverket i uppdrag att samordna etableringen av Standard Business Reporting (SBR) i Sverige.

 

Det skriver Bolagsverket i sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar för alla företagsformer.

 

– Som företagare bör man nyttja de digitala fördelarna, men också som konsument av information. Kan hela affärskedjan bli digital, så kommer vinsterna bli ännu större om man tittar på den tidskrävande administrationen många företagarna har i dag, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket till Resultat.

 

Förra året kunde Bolagsverket summera ihop 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, att jämföra med knappt 40 000 under 2019.

Under januari och februari i år mottog Bolagsverket 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Jämfört med förra årets två första månader är ökningen markant, då de digitalt inlämnade årsredovisningarna stannade på 10 577.

– Det är enkelt, snabbt och säkert att lämna årsredovisningen digitalt. Det finns kontroller i uppladdningen som indikerar om det exempelvis skulle finnas kvalitetsbrister. Ett sätt kan vara att testa tillsammans med sin revisor eller redovisningskonsult. Man måste vara beredd på att ställa om, säger Lena Munther.

 

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR, håller i utbildningar och har ständigt kontakt med medlemmar som har företagare som kunder. Hon håller med om att nyttan med att lämna in årsredovisningar digitalt är stor.

– I höstas var handläggningstiden efter att man hade lämnat in årsredovisningen på papper 45–50 dagar. Laddar du upp den digitalt får du en direkt bekräftelse. Det är dessutom ett hållbart sätt att hantera årsredovisningen, i stället för att behöva befatta sig med papper och transporter, säger Camilla Carlsson.

Bolagsverket hoppas också kunna få uppdrag att etablera Standard Business Reporting (SBR) i Sverige. Det är en metodik för digitalt utbyte av strukturerad information som bygger på en gemensam begreppsstandard.

– Standard Business Reporting ska möta både näringslivet och myndigheternas behov och förenkla för företagarna. Exempelvis ska man bara behöva lämna informationen digitalt en gång och sedan kan informationen delas mellan myndigheter. Företagaren skulle genom SBR också kunna ta del av andra ekosystem, som tillstånd hos kommuner, säger Lena Munther på Bolagsverket.

 

 

–  Det skulle både spara tid och bli enklare. I dag finns juridiska hinder som sätter käppar i hjulet för detta.

 

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Över 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar
https://www.tidningenresultat.se/over-20-000-digitalt-inlamnade-arsredovisningar/

Bolagsverkets slutrapport: https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.22024!/slutrapport-digital-ingivning-arsredovisning-bolagsverket.pdf