Det här gäller för elektroniska signaturer

Distansarbete i coronatider sätter fokus på flera frågor. En av dem är elektroniska signaturer. Nu har Bolagsverket sammanställt de vanligaste frågorna och svaren på sin webb.

När allt fler företag och privatpersoner tar klivet in i den digitala världen för att lämna tryckta årsredovisningar och utskrivna avtal bakom sig väcks nya frågor. Till exempel vad som gäller om man vill signera elektroniskt. Frågan är i högsta grad aktuell på Bolagsverket då företag i större utsträckning än tidigare väljer att upprätta exempelvis protokoll och årsredovisningar digitalt. För att myndigheten ska kunna godkänna handlingar som skrivits under elektroniskt måste underskrifterna vara så kallade avancerade elektroniska underskrifter.

För att underlätta för företag har Bolagsverket publicerat de vanligaste frågorna och svaren på sin webb. Där kan du till exempel hitta svaren på om det separata verifikatet som skapas av underskriftstjänsten måste skickas med, hur handlingen ska dateras om de elektroniska underskrifterna görs vid olika datum och om det är okej att skicka in elektroniskt underskrivna handlingar via e-post.

Bolagsverket listar också vilka handlingar som får, respektive inte får, skrivas under med elektronisk underskrift.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Bolagsverket om elektroniska underskrifter