Fler omfattas av krav på personalliggare

Om mindre än en månad utökas kravet på personalliggare i flera branscher.
Personalliggare har funnits inom restaurang- och frisörbranscherna i drygt tio år. I januari 2016 kom även byggbranschen att omfattas av systemet och nu utökas kravet på personalliggare till fler branscher. Från och med 1 juli i år omfattas även fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård av kravet på personalliggare. Att det blir just dessa branscher beror på att Skatteverket gjort bedömningen att det är där man har störst möjligheter att motverka svartarbete. I personalliggaren ska varje dag antecknas vilka som är verksamma i lokalen, eller på byggarbetsplatsen, och när. För- och efternamn, samt personnummer och vilka tider personens arbetspass börjar och slutar ska finnas med. Dessutom ska företagets namn och organisationsnummer alternativt personnummer, finnas i personalliggaren. Från och med halvårsskiftet gäller också ett par nya regler för personalliggare. Den som är skyldig att föra personalliggare ska inte bara anteckna uppgifter för sig själv och övriga verksamma, utan även för make, maka, sambo och barn under 16 år om de är verksamma i företaget. Den som bedriver blandad verksamhet, det vill säga både verksamhet som omfattas av krav på personalliggare och verksamhet som inte gör det, i samma lokal måste anteckna alla verksamma i personalliggaren. Även dem som arbetar med verksamheten som normalt inte omfattas av krav på personalliggare. Charlotta Marténg Läs mer om personalliggare på Skatteverkets webb Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat