Förlängt korttidsstöd – det här vet vi

Korttidsstödet förlängs till halvårsskiftet 2021 och utdelning ska kunna ges två månader innan och sex månader efter stödperioden. Reglerna runt det förlängda korttidsstödet börjar ta form.

I slutet av förra veckan presenterades nya detaljer kring korttidsstödet, som innebär att anställda går ner i arbetstid under en period och staten skjuter till pengar till företaget. Sedan stödet infördes i våras har Tillväxtverket fått in över 88 000 ansökningar. Drygt 72 000 av dessa har beviljats och sammanlagt har – hittills – mer än 30 miljoner betalats ut i stöd.

9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas till 30 juni 2021. Nya regler ska börja gälla 15 februari och stödet ska gå att söka retroaktivt från 1 december 2020. Sedan informationen blev känd har Tillväxtverket på sin webb informerat om att det nya regelverket kommer att innebära förändringar kring exempelvis karenstid och antal stödmånader.

Nu har detaljerna kring förslaget börjat ta form. I fredags publicerade regeringen promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall.  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/stod-vid-korttidsarbete-i-vissa-fall/ En promemoria som skickats ut på remiss.

I en intervju med TT samma dag uttalade sig finansminister Magdalena Andersson om den fråga som kanske varit mest uppmärksammad: Får ett företag ge aktieutdelning och samtidigt ta emot stöd? En fråga som bland andra branschorganisationen FAR jobbat hårt för att få klarhet i. Som nuvarande regelverk har tolkats har utdelning under 2020 och stöd för korttidspermittering inte varit förenligt.

− Vi är positiva till att man för det nya stödet nu sett över de områden som varit problematiska och att man pratar om en tidsgräns för värdeöverföringar och koncernbidrag. Däremot bör det inte vara olika regler som gäller för de olika stödperioderna, kommenterar Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR och den som lett FAR:s arbete kring omställningsstödet.

Enligt uppgift ska koncernbidrag bli okej, utdelning ska kunna ges två månader innan och sex månader efter stödperioden. Och rör det lönesummor över 400 000 kronor för företaget kommer revisorsintyg att krävas. Något som företaget dock kan få en stödpeng för på 10 000 kronor.

− Ett välkommet besked för ägare till fåmansföretag och andra bolagsägare, även om det utifrån informationen som hittills framkommit är lite oklart vad revisorsintyget innebär och vad som gäller för koncernbidrag under 2020, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Av promemorian framgår också att den tidsgräns och karenstid som nu finns tillfälligt tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Enligt nuvarande regler kan korttidspermittering beviljas som längst för nio månader i följd. Slopad tidsgräns innebär att företag kan fortsätta använda stödet i ytterligare sju månader. Och företag som använt stöd tidigare under pandemin, men kunnat avsluta korttidsarbetet under en tid, kan gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.

Det framgår också att nivån på stödet kommer att ligga på 75 procent året ut, enligt gällande regler. I januari, februari och mars kommer stödet ligga kvar på 75 procent och under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.

 

 

Charlotta Marténg

 

Rör frågan dig? Kontakta din revisor/redovisningskonsult

 

Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/stod-vid-korttidsarbete-i-vissa-fall/

Läs mer: För uppdaterad information om korttidsstödet läs mer på www.tillvaxtverket.se

Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/forlangda-krisatgarder-for-foretagen/

Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/avstamning-vid-korttidsarbete-sa-gor-du/