Fortsatta lättnader i sjukförsäkringen

Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Det är två av de coronarelaterade åtgärderna som kan förlängas till årsskiftet.

För att mildra effekterna av coronapandemin infördes tidigare i år vissa åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Nu vill regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna förlänga dessa fram till 31 december 2020.

Det handlar om följande åtgärder:

·         Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

·         Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

·         Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

·         Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

·         Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.