Internutbildning

Det är mycket positivt att ha lärarresurser “inhouse”. Idag håller Carina Fridberg intern kurs i upprättande av bokslut för våra nya medarbetare!