Jämställdhet vid rekrytering gynnar affärerna

Anna Stenberg, grundare till WES Group, får priset Årets entreprenör. Rekryteringsföretaget satsar på jämställdhet och mångfald på ett sätt som gynnar företagens affärer.

 

 

– Det är fantastiskt att få så positiv feedback för arbetet med WES. Priset är ett kvitto på att vi har åstadkommit positiv och konkret förändring, och bidragit med ökad mångfald i näringslivet. Det här priset ska inte bara avse mig utan är ett pris som ska tillägnas hela teamet på WES och inte minst mina tre fantastiska partners Liv Gorosch, Nusin Cilgin och Amelie Wallin, säger Anna Stenberg.

 

I samband med eventet Cash is Queen på Drivhuset i Göteborg fick hon på onsdagskvällen ta emot utmärkelsen Årets entreprenör, som delas ut av Bolleks kunskapsfond till nyskapande entreprenörer som kännetecknas av uthållighet och handlingskraft.

 

För åtta år sedan startade Anna Stenberg rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search, efter en lång karriär inom MTG, där hon bland annat arbetade som vd, operativ chef och HR-direktör.

 

– Jag är ödmjuk inför priset, men det är klart att det är viktigt att ha en stark tro på det man gör och att passion och engagemang är det som är nyckeln till att åstadkomma saker ihop med andra, säger hon.

 

Inspiration att starta WES fick Anna Stenberg när hon arbetade som chef inom Kinnevikgruppen på MTG. Hon ville öka mångfalden i sina ledningsgrupper, men rekryteringsföretagen presenterade nästan uteslutande manliga chefskandidater, till synes nästan klonade.

 

– Det var väldigt frustrerande, framför allt då vi insåg affärspotentialen i att öka mångfalden i våra ledningar. Företag med mångfald i chefsleden, visar många studier, är mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Ändå såg jag ständigt att många duktiga talanger och ledare befann sig utanför rekryteringsbolagens radar.

 

Hon upplever att utvecklingen går åt rätt håll, men att många företag utgår från felaktiga rekryteringskriterier och förlegade normer.

 

– Framför allt finns en myt om att det saknas kvinnor med rätt kompetens och att kvinnor inte vill bli chefer.

 

Det avgörande vid valet arbetsgivare är företagens ledarskap och DNA i form av värderingar och kultur, betonar hon.

 

– Såväl i rekryteringsannonser som genom hela rekryteringsprocessen bör man lyfta fram företagskulturen och ledarskapet i mycket större utsträckning än vad de flesta företag gör i dag. Ofta är det för mycket fokus på arbetsuppgifter och kompetenskrav.

 

– I företag med många manliga chefer i nyckelroller kan det finnas en tendens att utvärdera män som söker jobb utifrån potential och kvinnor utifrån deras tidigare erfarenheter. Följden blir att kvinnor utvärderas hårdare och omedvetet kräver man att de kvinnliga kandidaterna ska ha mer erfarenhet med sig in i rollen jämfört med de manliga kandidaterna, säger Anna Stenberg.

 

Samtidigt är det viktigt att rekrytering utifrån kompetens och mångfald inte enbart blir en HR-fråga. Om det ska slå igenom i organisationen så behöver det vara en lednings- och styrelsefråga, och givetvis också en ägarfråga, som genomsyrar hela bolagets utveckling.

 

– Det positiva är att när man arbetar inkluderande och innovativt i rekryteringsprocesserna och går bortom de givna söknätverken med fokus på att identifiera de bästa kvinnliga kandidaterna brukar även andra mångfaldsdimensioner gynnas och med det även affärerna. Det viktigaste, men inte lättaste, är att som chef våga vara modig i rekryteringarna och våga bryta gamla normer, säger Anna Stenberg.

 

Martin Wallström

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

 

Missa inte intervjun med Anna Stenberg i Resultat nr 5 som kommer snart!

 

 

Bolleks kunskapsfond

Stiftelsen Bollek Leif Espings fond för de små och medelstora företagen – Bolleks kunskapsfond – är en stiftelse som bildades för att hedra minnet av Bollek Leif Esping. Varje år utser stiftelsen ”Årets entreprenör”. Tidningen Resultat är en samarbetspartner till utmärkelsen.

Fyra kriterier ligger till grund för en god entreprenör:

 

  1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft.
  2. En nyskapande kreatör.
  3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner.
  4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang.