Koncernbidrag kan innebära nej till statligt stöd

Påverkar koncernbidrag möjligheten att få statligt stöd vid korttidspermittering? Tillväxtverket förtydligar nu informationen.

Det statliga stödet vid korttidspermittering, eller korttidsarbete som den korrekta termen är, har blivit mycket omdiskuterat. Framför allt har det handlat om vilka företag som kan få ta del av stödet, om utdelning får göras och om koncernbidrag räknas som utdelning.

På måndagen publicerade Tillväxtverket ett förtydligande på sin webb. Myndigheten har gjort en fördjupad juridisk analys kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag, för att säkerställa rättssäkerheten kring stödet.

− Vi har varit tydliga redan innan ansökningarna öppnade att aktieutdelningar inte är lämpligt att göra samtidigt som man uppbär stödet. Vi förtydligar nu informationen ytterligare, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket, i en kommentar.

När ansökan görs till Tillväxtverket intygar företaget att det befinner sig i en ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet fattas. Enligt Tillväxtverket kan ett bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att göra utbetalningar inte bedömas ha rätt till stöd. Det gäller oavsett om det är en utbetalning till aktieägare eller annan som i praktiken innebär att förmögenheten i bolaget minskar.

Om koncernbidrag skriver Tillväxtverket:

”Koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare det vill säga stödmottagaren. Det här innebär även att bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.”

Enligt Tillväxtverkets bedömning ska värdeöverföringar som skett fram till 16 mars 2020 inte påverka företagets möjlighet att få stöd. Dock kommer en längre tidsperiod än enbart de månader som företaget tar emot stöd att beaktas. Bedömningen är att det i huvudsak är stödperioden som gäller, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom till exempel värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.” skriver Tillväxtverket på webben.

Tillväxtverket betonar att som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller samma regler för alla typer av bolag. Oavsett storlek. För att mindre bolag ska kunna undantas från möjligheten till värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd krävs en lagändring.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om stöd vid korttidsarbete