Leasa tjänstebil eller köpa?

Min kompanjon och jag ska skaffa var sin tjänstebil. Vi har likviditet i bolaget att köpa bilarna kontant, men ändå har vi fått rådet att leasa bilarna med hänvisning till momsregler. Vad anser ni?

 

Rådet ni har fått är förmodligen korrekt och bygger på att bolaget får lyfta 50 procent av den debiterade momsen på såväl den första förhöjda leasingavgiften som på de löpande leasingavgifterna, dock ej på restvärdet när ni löser ut bilarna. Kalkylen är beroende på vilken kalkylränta leasingbolaget räknar på. Ett gott råd är i regel att även låta banken räkna på om den kan ge ett bättre förslag än bilfirman. En närbesläktad fråga är om man ska välja avbetalningskontrakt eller leasingkontrakt om bolaget inte kan köpa bilarna kontant. Här blir kalkylen bättre med leasingkontrakt.

 

Jan Kjäll, senior advisor, före detta auktoriserad revisor

 

 

Läs mer om tjänstebilar och hur bonus malus-systemet slår i Resultat nr 1 som kommer ut i mitten av februari.

 

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat