Nu är flygskatten här

1 april trädde flygskatten i kraft. Skatten ligger på ett fast belopp per passagerare.
Nu har den omdiskuterade flygskatten blivit verklighet. Från 1 april måste flygföretag som flyger från flygplatser i Sverige betala en skatt per passagerare. Företaget som ska betala skatten måste också registrera sig hos Skatteverket. Enligt de nya regler som införts är flygföretag – det vill säga fysisk eller juridisk person som har ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd att utföra kommersiella flygresor, samt den som svarar för driften av det svenska statsflyget – skyldiga att betala skatt på både in- och utrikesresor. Men skatten gäller endast resor som startar på en svensk flygplats och flygplan som är godkända för fler än tio passagerare. Hur stor skatten blir beror på hur lång resan är. Beloppet per passagerare är fast och uppgår till 60 kronor, 250 kronor eller 400 kronor beroende på slutdestination. Beloppen gäller 2018. För barn under två år behöver inte flygbolagen betala flygskatt. Även flygande personal som är i tjänst under flygningen undantas från skatten. Skatten ska redovisas månadsvis. Om biljetten är bokad innan 1 april, men resan sker senare omfattas den av flygskatten.   Charlotta Marténg Vill du veta mer om flygskatten? Mer information hittar du på Skatteverkets webb. Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat