Nya stödåtgärder för småföretagen presenterade

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter, anstånd med inbetalning av årsmomsen och inrättande av en statlig företagsakut. Det är några av åtgärderna i det senaste stödpaketet som presenterats.

På onsdagseftermiddagen hölls en presskonferens där regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare ett krispaket med fokus mot småföretagen.

Det handlar bland annat om en generell och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

  • Arbetsgivaravgifterna sätts ned för 30 personer för att företag ska kunna behålla personal och omfattar lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd och månad.
  • Arbetsgivaren ska enbart betala ålderspensionsavgift på 10,21 procent.
  • Nedsättningen gäller för löneutbetalningar för mars till och med juni.
  • På motsvarande sätt sätts egenavgifterna ner.

Att tillämpningen sker retroaktivt handlar om att arbetsgivaravgifterna för mars annars fallit ut i början av april och från statens håll vill man skapa en lättnad för företagen här och nu.

En annan åtgärd som lyftes fram är anstånd även med årsmomsen, en åtgärd som främst är tänkt att stötta de riktigt små företagen. Företag som inte ingått i stödåtgärder som tidigare presenterats. Företagen ska under våren betala förra årets moms men kan nu söka anstånd med det på samma sätt som företag som ska redovisa moms månads- eller kvartalsvis.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna meddelade också att en statlig företagsakut inrättas. Syftet är att de 500 miljarder som Riksbanken tidigare aviserat inte ska fastna i systemet utan skapa trygghet hos företagarna. Modellen är densamma som företagsakuten på 1990-talet, men anpassad till 2020 och riskdelningen ska vara 70/30 där staten står för 70 procent. Löptiden på lånen ska vara tre år och under de första tolv månaderna ska inga ränteinbetalningar göras.

Enligt det nya krispaketet ska småföretagare också kunna begära tillbaka skatt som betalats in för 2019. Skatten ska kunna betalas in senare eller kvittas mot framtida förluster. Detta är inget som sker automatiskt utan företagen kommer att behöva begära det hos Skatteverket. Ett sätt är att göra om förra årets preliminärskatt. Information från Skatteverket kommer att komma inom den närmaste tiden, och är du osäker på hur just du bör göra kan du diskutera frågan med din revisor eller rådgivare.

Det kommer också att bli lättare att låta sitt företag vara vilande. Företag som läggs vilande under 2020 kommer att undantas från regeln att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

I åtgärdspaketet ingår också en rabatt på hyror. Detta ska ske genom att fem miljarder kronor avsätts för hyresstöd till företag i utsatta branscher. Syftet är att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran under andra kvartalet.

Regeringen meddelade också att Skatteverket fått in ett stort antal ansökningar om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatten. Förslaget, som lagts tidigare, var tänkt att träda i kraft 7 april men har nu tidigarelagts och kommer att gälla från och med 30 mars.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Regeringens webb

Läs mer: Skatteverket

Läs mer: Tillväxtverket

Läs mer: Riksbanken