Omvänd moms för datorer träder i kraft nästa år

Det kritiserade förslaget om omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiler och bärbara datorer träder i kraft 1 april 2021. Det betyder att köparen i stället för säljaren blir ansvarig för momsen redovisas och betalas in.

Enligt uppgifter från Skatteverket förekommer omfattande momsbedrägerier i handeln med mobiltelefoner. Detta fick politikerna att agera och under hösten kom ett förslag om omvänd skattskyldighet som ska förhindra bedrägeriupplägg då säljaren därigenom inte får tillgång till något momsbelopp.

Förslaget kritiserades, bland annat av Svenskt Näringsliv och FAR, som varnade för ökad administration men 1 april nästa år kommer det att träda i kraft. Den omvända skattskyldigheten gäller vid handel mellan beskattningsbara personer vid handel med:

  • mobiltelefoner,
  • integrerade kretsanordningar,
  • spelkonsoler,
  • pekdator och
  • bärbara datorer.

För att reglerna ska gälla krävs att det totala beskattningsunderlaget för omsättningen av varorna är mer än 100 000 kronor i fakturan. Beskattningsunderlaget anges i fakturan och är det värde på vilket moms tas ut med viss procent. Momsfria verksamheter kommer inte att beröras av den omvända skattskyldigheten.

Charlotta Marténg

 

Berör det här dig? Diskutera frågan med din rådgivare!

 

Läs mer: Regeringens proposition Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

https://www.regeringen.se/4a8c5c/contentassets/7865da5aded44641bd3f1e3ed7e87f0a/omvand-skattskyldighet-vid-omsattning-av-vissa-varor-prop.-20202120.pdf

 

Läs mer: Förslag om omvänd moms väcker kritik https://www.tidningenresultat.se/forslag-om-omvand-moms-vacker-kritik/