Över 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar

Bolagsverket har fått in fler än 20 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under januari och februari. ”Trenden är tydlig ökande”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

 

Under årets två första månader tog Bolagsverket emot 21 485 digital inlämnade årsredovisningar. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året, då myndigheten kunde räkna till 10 577 digitalt inlämnade årsredovisningar för januari-februari.

Även skillnaden mellan januari och februari 2021 visar på en positiv riktning. Från årets första månad till den andra ökade årsredovisningarna som lämnats in digitalt med närmare 7 procent.

 

− Trenden är tydlig ökande vilket är glädjande. Jag står fast vid det jag sa senast, jag ser gärna att den totala siffran dubbleras eller mer, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

 

Förra året noterade Bolagsverket fler än 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, ett rekord och en markant uppgång från 40 000 under 2019.

 

− Det kommer att bli obligatorisk att lämna in årsredovisningen digitalt så jag tror att många vill redan nu prova på, vilket jag tycker är klokt, säger nu Nina Brede.

 

I slutet på januari lämnade Bolagsverket in en hemställan till justitiedepartementet. I den föreslår myndigheten att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021.

 

Av de digitala årsredovisningarna för 2020 var det däremot endast 3 600, inte ens fyra procent, som innehöll en revisionsberättelse, en besvikelse för Bolagsverket.

 

I skrivande stund är det enbart programvaruleverantören e-revisor som erbjuder möjligheten att lämna in årsredovisningen enligt K3. Det är inte heller alla programvaruleverantörer som stöder inlämning av revisionsberättelsen som en egen separat fil.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer: Rekord för digital inlämnade årsredovisningar
https://www.tidningenresultat.se/rekord-for-digitalt-inlamnade-arsredovisningar/

Läs mer: Dags för företagare att lämna in årsredovisningen digitalt
https://www.tidningenresultat.se/dags-for-foretagare-att-lamna-in-arsredovisningen-digitalt/

Läs mer: Bolagsverket frågor och svar om att lämna in årsredovisningen digitalt https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/vanliga-fragor