Så kan en ny skattereform påverka företagare

Höjda gränsbelopp i 3:12-reglerna och fortsatta sänkningar på aktiebolagsskatten. Det är två förslag i nationalekonomen Klas Eklunds rapport om en ny skattereform.

Under fredagen 6 november presenterade seniora nationalekonomen Klas Eklund ESO-rapporten Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform. En 260 sidor lång fristående rapport som ska ses som ett inspel till kommande offentliga utredningar.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR, noterar följande punkter i rapporten som är intressanta ur ett företagar- och entreprenörsperspektiv.

  • 3:12-reglerna. Höjning av skatt på gränsbeloppet från 20 till 25 procent. 3:12-reglerna behöver även ses över som helhet, för att utreda om löneunderlaget i huvudregeln är för generös.
  • Fortsatta sänkningar på aktiebolagsskatten, men begränsade avdrag för räntor på lån för bolag.
  • Klas Eklund är i grunden positiv till både en förmögenhetsskatt och en skatt på arv och gåvor. Men på grund av gränsdragningsproblem och risk för utflyttning av entreprenörer, avstår han från att lägga fram några sådana förslag.

Vidare, noterar Hans Peter Larsson, är Klas Eklund positiv till ett system med fungerande personaloptioner som främst gynnar tillväxtinriktade bolag, även om inga sådana förslag finns.

− Klas Eklund öppnar för en utredning av både förmögenhetsskatten och skatten på arv och gåva. Men bara en utredning kring dessa skatter vore olycklig i sig och skulle dessutom skapa stor oro bland företagare. Dessa skatter bör absolut inte återinföras. Det är däremot positivt att skatten på arbete sänks rakt över och främst för välkvalificerad arbetskraft, säger Hans Peter Larsson.

 

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer: Sammanfattning av rapporten om ny skattereform

https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/10/Klas-Eklunds-bilder.pdf