Så redovisar du förmåner i arbetsgivardeklarationen

Lön, skatt och förmåner ska redovisas till Skatteverket varje månad. Men hur gör man som arbetsgivare om förmånsbeloppet inte är känt förrän månaden efter?

Lagen om arbetsgivardeklarationer har funnits i snart två och ett halvt år och infördes i två steg. De första företagen omfattades från och med 1 juli 2018 och från och med januari 2019 gäller lagen alla arbetsgivare.

Meningen är att det ska vara lättare för både arbetsgivaren och den anställde att se att lön och skatt blir rätt. I stället för en årlig kontrolluppgift är det arbetsgivarens skyldighet att varje månad redovisa till Skatteverket hur mycket som har betalats ut i skatt, lön och förmåner och vem som har fått pengarna.

Redovisningen av förmåner väcker ibland frågor. På Skatteverkets webb går myndigheten igenom vad som gäller. Där står:

”Precis som lön ska du redovisa en förmån på den månad som en anställd har fått den. Det innebär att om en anställd har fått en förmån i januari ska du redovisa den på arbetsgivardeklarationen för januari, som du lämnar in i februari.”

Men det finns undantag. När det gäller vissa förmåner som fritt drivmedel, fri trängselskatt vid privatkörning och fria väg-, bro- och färjeavgifter är beloppet kanske inte känt för arbetsgivaren förrän månaden efter. Då kan det vara tillåtet att redovisa förmånen månaden efter att den anställda har fått den.

Skatteverket räknar också upp ett par situationer till där det kan vara svårt att redovisa förmånsbeloppet på rätt månad. Kostförmån och fri parkering nämns.

”I de fallen kan du redovisa förmånen en eller högst två månader efter att den anställda har fått förmånen. Du som arbetsgivare ska kunna visa vilka skäl som ligger bakom.”

Skatteverket betonar dock att undantaget aldrig gäller för redovisning av återkommande förmåner så som bilförmån och bostadsförmån.

Ansvaret att redovisningen blir rätt är arbetsgivarens och om du som arbetsgivare missar att redovisa en förmån, eller upptäcker att något annat blivit fel, måste du rätta den aktuella arbetsgivardeklarationen. Enklast är att då lämna in en ny arbetsgivardeklaration för den aktuella redovisningsperioden.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om arbetsgivardeklaration

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html