Stödåtgärder – det här gäller

Flera stödåtgärder för företagare har införts under coronapandemin. Men några av dem väcker frågor, bland annat vad som gäller kring koncernbidrag och utdelning kopplat till de olika stödåtgärderna. Birgitta Åhlander är Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och arbetar på branschorganisationen FAR. Hon har tagit fram denna översiktsbild för att tydliggöra läget.

 

Kan företaget erhålla följande stöd om koncernbidrag lämnas eller utdelning verkställs eller beslutas?

 

  1. Typ av stöd: Korttidsstöd som gick att söka 2020.

Koncernbidrag: Nej, inte om koncernbi­drag lämnas av företaget i bokslut som inträffar under företagets stöd­period, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Ja, om koncernbidraget lämnats i bokslut som inträffade före 16 mars 2020.

Kommentar: Anses tillåtet att lämna koncernbidrag om det neutraliseras med ett motsatt tillskott netto, det vill säga koncern­bidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget.  

Utdelning: Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget under före­tagets stödperiod, under de två månader som fö­regår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Ja, om utdelning verk­ställts och beslutats före 16 mars 2020.

 

  1. Typ av stöd: Korttidsstöd som går att söka 2021


Koncernbidrag:
Ja.

Kommentar: Tänk på att det kan krocka med korttidsstöd som erhållits enligt äldre regler.  

Utdelning: Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödpe­rioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödpe­rioden. 

Kommentar: Skärpta regler.

 

  1. Typ av stöd: Omställningsstöd för perioden mars-april 2020.

Koncernbidrag: Ja

Utdelning: Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under mars 2020-juni 2021. 

 

  1. Typ av stöd: Omställningsstöd för perioden maj-juli 2020.

Koncernbidrag: Ja.

Utdelning: Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under april 2020-juni 2021. 

 

  1. Typ av stöd: Omställningsstöd för perioden augusti 2020-februari 2021


Koncernbidrag:
Ja.

Utdelning: Nej, inte om utdelning verkställs eller beslutas av företaget eller dess moderföretag under april 2020-oktober 2021.

 

Charlotta Marténg

 

RÖR DETTA DIG?

Notera att bilden är en övergripande och principiell information. Innan beslut fattas måste avstämning ske direkt med lagar, förordningar, förarbeten och information på Tillväxtverkets och Skatteverkets respektive hemsidor. Informationen där uppdateras löpande. Stäm gärna av frågan med din revisor/redovisningskonsult/rådgivare.