Undvik personligt betalningsansvar – håll koll på ditt aktiekapital

Håll koll på ditt aktiekapital och kontrollbalansräkningen! Annars kan du bli personligen betalningsansvarig för bolagets skulder. Uppmaningen är än viktigare nu när aktiekapitalkravet sänkts.

 

1 januari i år sänktes aktiekapitalkravet från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Som tidningen Resultat tidigare berättat är syftet från riksdag och regering att fler ska starta bolag. Men inte bara nya aktiebolag påverkas. Det gör även befintliga, privata, aktiebolag som från och med årsskiftet kan minska sitt aktiekapital. Några saker krävs då, bland annat att beslut om minskningen tas på en bolagsstämma och att det innehåller vissa formella uppgifter. Beslutet ska även registreras hos Bolagsverket.

 

Viktigt att tänka på för den som har ett aktiebolag är kontrollbalansräkningen och företrädaransvaret. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning, annars kan det personliga betalningsansvaret slå till.

 

När kontrollbalansräkningen är upprättad har företrädarna åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet.

 

  • Det kan göras på olika sätt, exempelvis positiv resultatutveckling, kapitaltillskott eller skuldsavskrivning, säger Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, och ägare av Stabilisator.

Om bolagets företrädare inte lyckas återställa kapitalet ska de ansöka hos tingsrätten om likvidation. Görs inte det kommer bolaget att drivas vidare under personligt ansvar för styrelsen och bolagets företrädare. Det innebär i korta drag att den som sitter i bolagets styrelse personligen blir ansvarig för att bolagets skatter betalas in till Skatteverket.

 

  • När kravet på aktiekapital har sänkts till 25 000 kronor betyder ju det att redan vid 12 500 kronor har ett bolag förbrukat hälften av sitt aktiekapital och måste därmed upprätta en kontrollbalansräkning. De flesta verksamheter har nästan alltid kostnader innan intäkterna börjar komma. I de sammanhanget är 12 500 kronor inte mycket. Ett nystartat bolag behöver ofta exempelvis mobiltelefon, marknadsföring och dator med mera, säger Petra Örjegren.

Hon betonar att det här innebär att merparten av styrelser för nya företag nästan omgående får ett personligt ansvar för sina skulder. Om de inte är noga med sin kontrollbalansräkning och att återställa aktiekapitalet inom rätt tid.

 

  • Ett stort problem är att denna regel inte är så känd bland nya företaget. De vet inte att de behöver göra en första kontrollbalansräkning, missar det och fortsätter därför att driva sin verksamhet under personligt betalningsansvar. Eftersom många företagare dessutom har hand om sin egen bokföring i början, för att spara pengar, får de heller inte rådgivning just kring detta, säger Petra Örjegren.

Den kritiska punkten är alltså när styrelsen borde insett att halva aktiekapitalet är förlorat. Om man då inte upprättar en kontrollbalansräkning hjälper det inte att skylla på okunskap. Det är inte något domstolarna tar hänsyn till när det personliga betalningsansvaret sätts i fokus.

 

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat