Experterna svarar Omstrukturering av ägande inom familjen av underskottsbolag