Förlängt omställningsstöd för coronadrabbade företag