Vilket ansvar har suppleanten i ett aktiebolag – experterna svarar